27 juni 2019

Processierups

Levenswijze en levenscyclus
Eikenprocessierups komt voor op verschillende soorten eiken en heeft zich inmiddels over heel Nederland verspreid.
De rupsen maken nesten op de stammen of takken van de bomen, of bij erg warm weer in de grond aan de voet van eiken.
De nesten zijn zichtbaar als een grotere of kleinere ‘bal’ omgeven door spinsel. Vanuit de nesten gaan de rupsen in optocht (vandaar de naam ‘processie’) naar de toppen van de takken om de jonge bladeren op te eten.
De harige Eikenprocessierupsen vervellen vijf maal. Vanaf het derde larvenstadium hebben de rupsen microscopisch kleine, giftige brandharen. Als deze haren in aanraking komen met de huid van mensen of dieren zorgt dit voor een allergische reactie.
De eerste rupsen komen in april uit de eieren. Na een 5-tal keren vervellen zijn ze na ongeveer 2 maanden ruim 3 cm lang en volgroeid en verpoppen ze tot vlinders. De vlinders paren en zetten in de (na)zomer eipakketten van 20 tot 50 stuks bij elkaar af. De eipakketjes blijven de winter over, op de takken van eiken.
De oude nesten van Eikenprocessierups blijven in de bomen achter, en zitten dan nog vol met vervellingshuidjes, pophuiden en brandharen. Ook deze kunnen nog gevaarlijk zijn voor mensen en zoogdieren, omdat de brandharen lange tijd hun giftige stof behouden.
Schade
De Eikenprocessierups vormt een probleem waar veel eiken bij elkaar staan. Een kilometerslange weg met aan weerszijden eiken, of een natuurgebied met veel eiken vormen een risico voor vestiging en verspreiding van de Eikenprocessierups. De schade aan de bomen is te zien aan de kaal gegeten uiteinden van de takken.
Deze zichtbare schade is niet het ergste. Eikeprocessierups is een risico voor de volksgezondheid. Eiken in de buurt van scholen, zwembaden, sportparken, bij drukke fietspaden en in recreatie-gebieden dienen dan ook goed bekeken te worden op aanwezigheid van eipakketten, rupsen of nesten.
Mechanische bestrijding (wegzuigen)
Mechanische bestrijding van de eikenprocessierups betreft het wegzuigen/verwijderen van rupsen en spinselnesten uit bomen. Deze bestrijdingsmethode wordt uitgevoerd met behulp van een autohoogwerker of verreiker met werkbak. De rupsen worden verzameld in een stofzuigerbak en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Onze medewerkers zijn voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, handschoenen en een gelaatsmasker waarmee ze zijn beschermt tegen brandharen tijdens uitvoering van de werkzaamheden.
Onze medewerkers zijn gecertificeerd voor het veilig bestrijden van de Processierups.
Voor vragen of een offerte belt u ons gerust, of mail naar administratie@bjorntelintelo.nl